Vùng Kháng cự và Hỗ trợ là gì? Cách sử dụng khái niệm quan trọng trong giao dịch Forex, CK, Crypto

Estimated read time 15 min read

Vùng Kháng cự (Resistance) và vùng Hỗ trợ (Support) là hai khái niệm quan trọng trong giao dịch tài chính như Forex, Chứng khoán (CK) và tiền điện tử (Crypto). Đây là hai khái niệm được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư để xác định điểm mua và bán trong thị trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Vùng Kháng cự và Hỗ trợ là gì, cách sử dụng và áp dụng chúng trong giao dịch.

Vùng Kháng cự (Resistance) và vùng Hỗ trợ (Support)

Vùng Kháng cự và Hỗ trợ là gì? Cách sử dụng khái niệm quan trọng trong giao dịch Forex, CK, Crypto

Trước khi đi vào chi tiết về Vùng Kháng cự và Hỗ trợ, chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của hai khái niệm này. Vùng Kháng cự (Resistance) là một mức giá mà giá cổ phiếu hoặc tài sản tài chính gặp khó khăn trong việc tăng lên. Nó có thể được hiểu như một “tường” ngăn cản giá tăng lên. Ngược lại, vùng Hỗ trợ (Support) là một mức giá mà giá cổ phiếu hoặc tài sản tài chính gặp khó khăn trong việc giảm xuống. Nó có thể được hiểu như một “sàn” hỗ trợ giá từ việc giảm xuống.

Vùng Kháng cự và Hỗ trợ là hai mức giá quan trọng trong thị trường tài chính, bởi vì chúng có thể ảnh hưởng lớn đến hành vi của các nhà ầu tư. Khi giá cổ phiếu hoặc tài sản tài chính tiếp cận vùng Kháng cự hoặc Hỗ trợ, nhiều nhà đầu tư sẽ quyết định mua hoặc bán dựa trên những kỳ vọng về giá sẽ tăng hay giảm. Do đó, việc hiểu và áp dụng Vùng Kháng cự và Hỗ trợ là rất quan trọng trong giao dịch tài chính.

Vùng Kháng cự (Resistance) là gì?

Vùng Kháng cự là một mức giá mà giá cổ phiếu hoặc tài sản tài chính gặp khó khăn trong việc tăng lên. Đây là một mức giá mà đã được kiểm tra và chứng minh là khó có thể vượt qua trong quá khứ. Khi giá tiếp cận vùng Kháng cự, nhiều nhà đầu tư sẽ bán để chốt lời hoặc tránh rủi ro, dẫn đến giá không thể tăng lên được nữa. Điều này tạo ra một áp lực bán và giúp giá cổ phiếu hoặc tài sản tài chính giảm xuống.

Vùng Kháng cự có thể được xác định bằng cách sử dụng các chỉ số kỹ thuật như đường trung bình động (Moving Average), đường xu hướng (Trendline) hoặc các mức Fibonacci. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng có thể xác định vùng Kháng cự bằng cách quan sát biểu đồ và nhận thấy mức giá mà giá đã tăng lên và gặp khó khăn trong việc tiếp tục tăng lên.

Cách sử dụng Vùng Kháng cự trong giao dịch

Khi giá tiếp cận vùng Kháng cự, có hai cách để áp dụng khái niệm này trong giao dịch:

  1. Mua khi giá phá vỡ vùng Kháng cự: Trong trường hợp giá phá vỡ vùng Kháng cự, nhiều nhà đầu tư sẽ xem đây là một tín hiệu mua. Điều này bởi vì giá đã vượt qua mức giá khó khăn trong quá khứ và có thể tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, việc mua khi giá phá vỡ vùng Kháng cự cũng có rủi ro, vì giá có thể quay đầu và giảm xuống sau khi phá vỡ.
  1. Bán khi giá tiếp cận vùng Kháng cự: Một cách để áp dụng Vùng Kháng cự trong giao dịch là bán khi giá tiếp cận vùng này. Khi giá tiếp cận vùng Kháng cự, nhiều nhà đầu tư sẽ bán để chốt lời hoặc tránh rủi ro, dẫn đến giá giảm xuống. Do đó, việc bán khi giá tiếp cận vùng Kháng cự có thể giúp đảm bảo lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Ví dụ về Vùng Kháng cự

Để minh họa cho việc sử dụng Vùng Kháng cự trong giao dịch, chúng ta sẽ xem xét ví dụ về cổ phiếu Apple (AAPL) trên biểu đồ ngày. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng đường xu hướng và đường trung bình động để xác định vùng Kháng cự.

Đường xu hướng được vẽ từ điểm thấp nhất của giá lên đến điểm cao nhất gần nhất. Đường trung bình động được tính bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của một số ngày gần đây và chia cho số ngày đó. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng đường trung bình động 50 ngày.

Ví dụ về Vùng Kháng cự

Như bạn có thể thấy trên biểu đồ, giá của cổ phiếu AAPL đã tăng lên và tiếp cận vùng Kháng cự tại mức khoảng 230 USD vào tháng 9 năm 2018. Tại đây, giá đã gặp khó khăn trong việc tiếp tục tăng lên và quay đầu giảm xuống. Điều này cho thấy rằng vùng Kháng cự đã hoạt động hiệu quả và giúp giá giảm xuống.

Vùng Hỗ trợ (Support) là gì?

Vùng Hỗ trợ là một mức giá mà giá cổ phiếu hoặc tài sản tài chính gặp khó khăn trong việc giảm xuống. Đây là một mức giá mà đã được kiểm tra và chứng minh là khó có thể giảm xuống hơn trong quá khứ. Khi giá tiếp cận vùng Hỗ trợ, nhiều nhà đầu tư sẽ mua để cân bằng lại danh mục hoặc tìm cơ hội mua vào giá rẻ, dẫn đến giá không thể giảm xuống được nữa. Điều này tạo ra một áp lực mua và giúp giá cổ phiếu hoặc tài sản tài chính tăng lên.

Vùng Hỗ trợ có thể được xác định bằng cách sử dụng các chỉ số kỹ thuật như đường trung bình động (Moving Average), đường xu hướng (Trendline) hoặc các mức Fibonacci. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng có thể xác định vùng Hỗ trợ bằng cách quan sát biểu đồ và nhận thấy mức giá mà giá đã giảm xuống và gặp khó khăn trong việc tiếp tục giảm xuống.

Cách sử dụng Vùng Hỗ trợ trong giao dịch

Khi giá tiếp cận vùng Hỗ trợ, có hai cách để áp dụng khái niệm này trong giao dịch:

  1. Mua khi giá tiếp cận vùng Hỗ trợ: Trong trường hợp giá tiếp cận vùng Hỗ trợ, nhiều nhà đầu tư sẽ xem đây là một tín hiệu mua. Điều này bởi vì giá đã giảm xuống và tiếp cận mức giá khó khăn trong quá khứ, có thể tăng lên sau đó. Tuy nhiên, việc mua khi giá tiếp cận vùng Hỗ trợ cũng có rủi ro, vì giá có thể quay đầu và giảm xuống sau đó.
  1. Bán khi giá phá vỡ vùng Hỗ trợ: Một cách để áp dụng Vùng Hỗ trợ trong giao dịch là bán khi giá phá vỡ vùng này. Khi giá phá vỡ vùng Hỗ trợ, nhiều nhà đầu tư sẽ bán để chốt lời hoặc tránh rủi ro, dẫn đến giá giảm xuống. Do đó, việc bán khi giá phá vỡ vùng Hỗ trợ có thể giúp đảm bảo lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Ví dụ về Vùng Hỗ trợ

Chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng ví dụ về cổ phiếu Apple (AAPL) để minh họa cho việc sử dụng Vùng Hỗ trợ trong giao dịch. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng đường xu hướng và đường trung bình động để xác định vùng Hỗ trợ.

Ví dụ về Vùng Hỗ trợ

Như bạn có thể thấy trên biểu đồ, giá của cổ phiếu AAPL đã giảm xuống và tiếp cận vùng Hỗ trợ tại mức khoảng 140 USD vào tháng 3 năm 2020. Tại đây, giá đã gặp khó khăn trong việc giảm xuống và quay đầu tăng lên. Điều này cho thấy rằng vùng Hỗ trợ đã hoạt động hiệu quả và giúp giá tăng lên.

Cách sử dụng Vùng Kháng cự và Hỗ trợ trong giao dịch

Vùng Kháng cự và Hỗ trợ là gì? Cách sử dụng khái niệm quan trọng trong giao dịch Forex, CK, Crypto

Sau khi đã hiểu rõ ý nghĩa và cách xác định Vùng Kháng cự và Hỗ trợ, chúng ta sẽ tìm hiểu cách áp dụng chúng trong giao dịch.

Sử dụng Vùng Kháng cự và Hỗ trợ để xác định điểm mua và bán

Một trong những cách phổ biến để sử dụng Vùng Kháng cự và Hỗ trợ trong giao dịch là xác định điểm mua và bán. Khi giá tiếp cận vùng Kháng cự hoặc Hỗ trợ, nhiều nhà đầu tư sẽ quyết định mua hoặc bán dựa trên kỳ vọng về giá sẽ tăng hay giảm sau đó.

Ví dụ, khi giá tiếp cận vùng Kháng cự, nhiều nhà đầu tư sẽ bán để chốt lời hoặc tránh rủi ro. Do đó, việc mua ở vùng Kháng cự có thể không an toàn và có rủi ro cao. Ngược lại, khi giá tiếp cận vùng Hỗ trợ, nhiều nhà đầu tư sẽ mua để cân bằng lại danh mục hoặc tìm cơ hội mua vào giá rẻ. Do đó, việc bán ở vùng Hỗ trợ có thể không an toàn và có rủi ro cao.

Sử dụng Vùng Kháng cự và Hỗ trợ để xác định điểm dừng lỗ và chốt lời

Ngoài việc xác định điểm mua và bán, Vùng Kháng cự và Hỗ trợ cũng có thể được sử dụng để xác định điểm dừng lỗ và chốt lời. Khi giá tiếp cận vùng Kháng cự hoặc Hỗ trợ, nhiều nhà đầu tư sẽ đặt điểm dừng lỗ hoặc chốt lời để giảm thiểu rủi ro.

Ví dụ, khi mua ở vùng Hỗ trợ, điểm dừng lỗ có thể được đặt dưới vùng Hỗ trợ để giảm thiểu rủi ro trong trường hợp giá giảm xuống và phá vỡ vùng này. Ngược lại, khi bán ở vùng Kháng cự, điểm dừng lỗ có thể được đặt trên vùng Kháng cự để giảm thiểu rủi ro trong trường hợp giá tăng lên và phá vỡ vùng này.

Sử dụng Vùng Kháng cự và Hỗ trợ để xác định xu hướng

Vùng Kháng cự và Hỗ trợ cũng có thể được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường. Nếu giá tiếp cận vùng Kháng cự và không thể phá vỡ nó, điều này có thể cho thấy rằng xu hướng hiện tại là giảm. Ngược lại, nếu giá tiếp cận vùng Hỗ trợ và không thể phá vỡ nó, điều này có thể cho thấy rằng xu hướng hiện tại là tăng.

Tuy nhiên, việc xác định xu hướng chỉ dựa trên Vùng Kháng cự và Hỗ trợ có thể không chính xác và cần được kết hợp với các chỉ số và công cụ khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Video

Vùng Kháng cự và Hỗ trợ là gì? Cách sử dụng khái niệm quan trọng trong giao dịch Forex, CK, Crypto

Kết luận

Vùng Kháng cự và Hỗ trợ là gì? Cách sử dụng khái niệm quan trọng trong giao dịch Forex, CK, Crypto

Vùng Kháng cự và Hỗ trợ là hai khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng rộng rãi trong giao dịch. Vùng Kháng cự là mức giá mà giá gặp khó khăn trong việc tăng lên, trong khi Vùng Hỗ trợ là mức giá mà giá gặp khó khăn trong việc giảm xuống. Các nhà đầu tư có thể sử dụng hai khái niệm này để xác định điểm mua và bán, điểm dừng lỗ và chốt lời, cũng như xác định xu hướng của thị trường.

Tuy nhiên, việc sử dụng Vùng Kháng cự và Hỗ trợ chỉ dựa trên các chỉ số kỹ thuật có thể không chính xác và cần được kết hợp với các công cụ và chỉ số khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Đồng thời, các nhà đầu tư cần luôn cập nhật và theo dõi biểu đồ để điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp với tình hình thị trường hiện tại.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours