Tìm hiểu về lệnh Buy, Sell Stop Limit trong giao dịch chứng khoán, forex, crypto

Estimated read time 16 min read

Giao dịch chứng khoán, forex và crypto là những hoạt động đầu tư được nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây. Với sự phát triển của công nghệ, việc giao dịch trực tuyến đã trở nên phổ biến và thuận tiện hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, để có thể tham gia vào các loại hình đầu tư này, bạn cần phải hiểu rõ về các khái niệm cơ bản và các lệnh giao dịch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai lệnh cơ bản nhất trong giao dịch chứng khoán, forex và crypto: lệnh Buy và lệnh Sell, cùng với hai lệnh kết hợp là lệnh Sell Stop Limit và lệnh Buy Stop Limit.

Lệnh Buy là gì?

Tìm hiểu về lệnh Buy, Sell Stop Limit trong giao dịch chứng khoán, forex, crypto

Lệnh Buy là một lệnh được sử dụng để mua một tài sản khi giá của tài sản đó đang thấp hơn giá mà nhà đầu tư muốn mua. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy xem ví dụ sau đây:

Ví dụ: Bạn tin rằng giá của một cổ phiếu sẽ tăng trong tương lai và muốn mua cổ phiếu đó với giá thấp hơn giá hiện tại. Bạn có thể đặt lệnh Buy với giá mục tiêu là 100.000 đồng. Khi giá của cổ phiếu đạt đến 100.000 đồng, lệnh Buy sẽ được kích hoạt và bạn sẽ mua cổ phiếu với giá 100.000 đồng.

Lợi ích của việc sử dụng lệnh Buy là bạn có thể mua tài sản với giá rẻ hơn so với giá hiện tại và hy vọng tài sản đó sẽ tăng giá trong tương lai, từ đó bạn có thể bán lại với giá cao hơn và thu lời.

Cách sử dụng lệnh Buy trong giao dịch

Để đặt lệnh Buy, bạn cần truy cập vào nền tảng giao dịch của sàn giao dịch chứng khoán, forex hoặc crypto mà bạn đang sử dụng. Sau đó, bạn cần chọn loại tài sản mà bạn muốn mua và nhập số lượng cần mua. Tiếp theo, bạn cần chọn loại lệnh là “Buy” và nhập giá mục tiêu mà bạn muốn mua tài sản đó. Cuối cùng, bạn chỉ cần đợi đến khi giá của tài sản đạt đến giá mục tiêu và lệnh Buy sẽ được kích hoạt.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các lệnh kết hợp như lệnh Buy Stop Limit và lệnh Buy Stop để tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong giao dịch. Chúng ta sẽ tìm hiểu về hai loại lệnh này ở phần sau.

Lệnh Sell là gì?

Tìm hiểu về lệnh Buy, Sell Stop Limit trong giao dịch chứng khoán, forex, crypto

Lệnh Sell là một lệnh được sử dụng để bán một tài sản khi giá của tài sản đó đang cao hơn giá mà nhà đầu tư muốn bán. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy xem ví dụ sau đây:

Ví dụ: Bạn tin rằng giá của một cổ phiếu sẽ giảm trong tương lai và muốn bán cổ phiếu đó với giá cao hơn so với giá hiện tại. Bạn có thể đặt lệnh Sell với giá mục tiêu là 100.000 đồng. Khi giá của cổ phiếu đạt đến 100.000 đồng, lệnh Sell sẽ được kích hoạt và bạn sẽ bán cổ phiếu với giá 100.000 đồng.

Lợi ích của việc sử dụng lệnh Sell là bạn có thể bán tài sản với giá cao hơn so với giá hiện tại và hy vọng tài sản đó sẽ giảm giá trong tương lai, từ đó bạn có thể mua lại với giá thấp hơn và thu lời.

Cách sử dụng lệnh Sell trong giao dịch

Để đặt lệnh Sell, bạn cần truy cập vào nền tảng giao dịch của sàn giao dịch chứng khoán, forex hoặc crypto mà bạn đang sử dụng. Sau đó, bạn cần chọn loại tài sản mà bạn muốn bán và nhập số lượng cần bán. Tiếp theo, bạn cần chọn loại lệnh là “Sell” và nhập giá mục tiêu mà bạn muốn bán tài sản đó. Cuối cùng, bạn chỉ cần đợi đến khi giá của tài sản đạt đến giá mục tiêu và lệnh Sell sẽ được kích hoạt.

Tương tự như lệnh Buy, bạn cũng có thể sử dụng các lệnh kết hợp như lệnh Sell Stop Limit và lệnh Sell Stop để tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong giao dịch.

Lệnh Sell Stop Limit là gì?

Tìm hiểu về lệnh Buy, Sell Stop Limit trong giao dịch chứng khoán, forex, crypto

Lệnh Sell Stop Limit là một lệnh kết hợp giữa lệnh Stop và lệnh Limit. Lệnh Stop sẽ kích hoạt lệnh Limit khi giá của tài sản chạm đến một mức giá cụ thể.

Ví dụ: Một nhà đầu tư tin rằng giá của một cổ phiếu sẽ giảm xuống trong tương lai. Nhà đầu tư đặt lệnh Sell Stop Limit với giá 100.000 đồng. Khi giá của cổ phiếu chạm đến 100.000 đồng, lệnh Sell Limit sẽ được kích hoạt và nhà đầu tư sẽ bán cổ phiếu với giá 99.000 đồng.

Cách đặt lệnh Sell Stop Limit

Để đặt lệnh Sell Stop Limit, bạn cần truy cập vào nền tảng giao dịch của sàn giao dịch chứng khoán, forex hoặc crypto mà bạn đang sử dụng. Sau đó, bạn cần chọn loại tài sản mà bạn muốn bán và nhập số lượng cần bán. Tiếp theo, bạn cần chọn loại lệnh là “Sell Stop Limit” và nhập giá mục tiêu mà bạn muốn bán tài sản đó. Cuối cùng, bạn chỉ cần đợi đến khi giá của tài sản chạm đến giá mục tiêu và lệnh Sell Limit sẽ được kích hoạt.

Lệnh Buy Stop Limit là gì?

Tìm hiểu về lệnh Buy, Sell Stop Limit trong giao dịch chứng khoán, forex, crypto

Lệnh Buy Stop Limit cũng là một lệnh kết hợp giữa lệnh Stop và lệnh Limit. Lệnh Stop sẽ kích hoạt lệnh Limit khi giá của tài sản chạm đến một mức giá cụ thể.

Ví dụ: Một nhà đầu tư tin rằng giá của một cổ phiếu sẽ tăng lên trong tương lai. Nhà đầu tư đặt lệnh Buy Stop Limit với giá 100.000 đồng. Khi giá của cổ phiếu chạm đến 100.000 đồng, lệnh Buy Limit sẽ được kích hoạt và nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu với giá 101.000 đồng.

Cách đặt lệnh Buy Stop Limit

Để đặt lệnh Buy Stop Limit, bạn cần truy cập vào nền tảng giao dịch của sàn giao dịch chứng khoán, forex hoặc crypto mà bạn đang sử dụng. Sau đó, bạn cần chọn loại tài sản mà bạn muốn mua và nhập số lượng cần mua. Tiếp theo, bạn cần chọn loại lệnh là “Buy Stop Limit” và nhập giá mục tiêu mà bạn muốn mua tài sản đó. Cuối cùng, bạn chỉ cần đợi đến khi giá của tài sản chạm đến giá mục tiêu và lệnh Buy Limit sẽ được kích hoạt.

Lệnh Stop Limit là gì?

Lệnh Stop Limit là một lệnh kết hợp giữa lệnh Stop và lệnh Limit, nhưng khác với hai loại lệnh kết hợp trên, lệnh Stop Limit chỉ có thể được sử dụng khi bạn đã có một lệnh mua hoặc bán đang chờ xử lý.

Ví dụ: Bạn đã đặt lệnh Buy với giá 100.000 đồng và muốn đặt lệnh Sell ngay sau khi lệnh Buy được kích hoạt. Tuy nhiên, bạn không muốn bán tài sản với giá thấp hơn 99.000 đồng. Trong trường hợp này, bạn có thể đặt lệnh Stop Limit với giá 99.000 đồng. Khi lệnh Buy được kích hoạt và giá của tài sản đạt đến 99.000 đồng, lệnh Sell sẽ được kích hoạt và bạn sẽ bán tài sản với giá 99.000 đồng.

Cách đặt lệnh Stop Limit

Để đặt lệnh Stop Limit, bạn cần truy cập vào nền tảng giao dịch của sàn giao dịch chứng khoán, forex hoặc crypto mà bạn đang sử dụng. Sau khi đã có một lệnh mua hoặc bán đang chờ xử lý, bạn cần chọn loại lệnh là “Stop Limit” và nhập giá mục tiêu mà bạn muốn mua hoặc bán tài sản đó. Cuối cùng, bạn chỉ cần đợi đến khi giá của tài sản đạt đến giá mục tiêu và lệnh Limit sẽ được kích hoạt.

Cách sử dụng lệnh Buy và lệnh Sell trong giao dịch

Lệnh Buy và lệnh Sell là hai lệnh cơ bản nhất trong giao dịch chứng khoán, forex và crypto. Để có thể sử dụng hiệu quả hai loại lệnh này, bạn cần phải nắm vững các khái niệm cơ bản và theo dõi thị trường để đưa ra quyết định đúng đắn. Dưới đây là một số lời khuyên để bạn có thể sử dụng lệnh Buy và lệnh Sell trong giao dịch một cách hiệu quả:

 • Nên sử dụng lệnh Buy khi bạn tin rằng giá của tài sản sẽ tăng lên trong tương lai.
 • Nên sử dụng lệnh Sell khi bạn tin rằng giá của tài sản sẽ giảm xuống trong tương lai.
 • Nên đặt lệnh Stop Loss để giảm thiểu rủi ro trong trường hợp thị trường diễn biến không như dự đoán.
 • Nên đặt lệnh Take Profit để đảm bảo lợi nhuận trong trường hợp giá của tài sản đạt được mục tiêu đã đề ra.
 • Theo dõi thị trường và các chỉ số kỹ thuật để đưa ra quyết định đúng đắn khi sử dụng lệnh Buy và lệnh Sell.

Lợi ích của lệnh Buy Stop Limit

Lệnh Buy Stop Limit có nhiều lợi ích cho nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán, forex và crypto. Một số lợi ích của lệnh này bao gồm:

 • Tăng tính linh hoạt trong giao dịch: Với lệnh Buy Stop Limit, bạn có thể đặt một giá mục tiêu cao hơn giá hiện tại của tài sản và đợi đến khi giá đạt đến mức đó để mua tài sản. Điều này giúp bạn có thể tận dụng được các cơ hội giao dịch tốt hơn.
 • Giảm thiểu rủi ro: Lệnh Buy Stop Limit giúp bạn đặt giá mục tiêu cho việc mua tài sản, từ đó giảm thiểu rủi ro trong trường hợp giá của tài sản giảm xuống.
 • Tăng tính hiệu quả: Khi sử dụng lệnh Buy Stop Limit, bạn có thể đặt lệnh mua ngay khi giá của tài sản bắt đầu tăng lên, giúp bạn tận dụng được những cơ hội giao dịch tốt nhất.

Sự khác biệt giữa lệnh Buy và lệnh Sell

Mặc dù cùng là hai loại lệnh cơ bản trong giao dịch chứng khoán, forex và crypto, nhưng lệnh Buy và lệnh Sell có những điểm khác biệt sau:

 • Mục đích sử dụng: Lệnh Buy được sử dụng khi bạn muốn mua tài sản với giá thấp hơn giá hiện tại, trong khi lệnh Sell được sử dụng khi bạn muốn bán tài sản với giá cao hơn giá hiện tại.
 • Thời điểm sử dụng: Lệnh Buy được sử dụng khi bạn tin rằng giá của tài sản sẽ tăng lên trong tương lai, trong khi lệnh Sell được sử dụng khi bạn tin rằng giá của tài sản sẽ giảm xuống trong tương lai.
 • Hiệu quả: Khi thị trường diễn biến theo dự đoán, lệnh Buy và lệnh Sell đều mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, khi thị trường diễn biến ngược lại, lệnh Buy có thể gây thiệt hại lớn hơn so với lệnh Sell.

Cách sử dụng lệnh Sell Stop Limit trong giao dịch

Để sử dụng lệnh Sell Stop Limit trong giao dịch chứng khoán, forex hoặc crypto, bạn cần phải nắm vững các khái niệm cơ bản và theo dõi thị trường để đưa ra quyết định đúng đắn. Dưới đây là một số lời khuyên để bạn có thể sử dụng lệnh Sell Stop Limit trong giao dịch một cách hiệu quả:

 • Nên sử dụng lệnh Sell Stop Limit khi bạn tin rằng giá của tài sản sẽ giảm xuống trong tương lai.
 • Nên đặt lệnh Stop Loss để giảm thiểu rủi ro trong trường hợp thị trường diễn biến không như dự đoán.
 • Nên đặt lệnh Take Profit để đảm bảo lợi nhuận trong trường hợp giá của tài sản đạt được mục tiêu đã đề ra.
 • Theo dõi thị trường và các chỉ số kỹ thuật để đưa ra quyết định đúng đắn khi sử dụng lệnh Sell Stop Limit.

Kết luận

Trong giao dịch chứng khoán, forex và crypto, lệnh Buy và lệnh Sell là hai loại lệnh cơ bản và quan trọng. Tuy nhiên, để có thể sử dụng hiệu quả hai loại lệnh này, bạn cần phải nắm vững các khái niệm cơ bản và theo dõi thị trường để đưa ra quyết định đúng đắn. Ngoài ra, việc sử dụng các lệnh kết hợp như lệnh Buy Stop Limit và lệnh Sell Stop Limit cũng giúp tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong giao dịch. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các loại lệnh và cách sử dụng chúng trong giao dịch.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours