Estimated read time 14 min read
Tài chính - ngân hàng

CIC trong ngân hàng là gì? Vai trò và cách tính điểm và cách tra cứu CIC

CIC (Credit Information Center) là một cơ quan thuộc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có chức năng thu thập, lưu trữ [more…]

Estimated read time 16 min read
Tài chính - ngân hàng

Tổ chức FED là gì? Tác động của FED đến nền kinh tế và thị trường tài chính Mỹ

Tổ chức FED (Federal Reserve System) là một trong những tổ chức quan trọng nhất của Chính phủ Mỹ, có vai trò quản lý và [more…]

Estimated read time 23 min read
Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Big4 là gì? Danh sách ngân hàng Big4 tại Việt Nam và thế giới

Ngân hàng Big4 là thuật ngữ chỉ 4 ngân hàng thương mại lớn nhất tại một quốc gia hoặc khu vực. Các ngân hàng này [more…]